Een schonere rijervaring met AdBlue

Een schonere rijervaring met AdBlue®

Nieuwe campers met dieselmotoren Euro 6 zijn tegenwoordig uitgerust met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction). Deze katalysator zorgt voor een beperking van de stikstofoxidenemisie (NOx), waardoor u op een schonere manier de weg op gaat. Voor deze SCR-katalysator wordt er gebruikt gemaakt van AdBlue®.

Wat is AdBlue®?

AdBlue®  is een oplossing van water en ureum en dus geen additief voor brandstof. Dit vloeistof bevat een eigen reservoir en dient regelmatig bijgevuld te worden. Door deze technologie wordt er voldaan aan de eisen voor dieselemissies, AdBlue® vormt namelijk 85% van de NOx-uitstoot om tot water en stikstof.

Wanneer moet ik de AdBlue®-tank bijvullen?

Hoe vaak u de AdBlue®-tank moet bijvullen is afhankelijk van uw rijstijl. Door middel van een lampje, symbool of een bericht op het instrumentenpaneel krijgt u een waarschuwing wanneer uw voertuig bijgevuld dient te worden met AdBlue®. Er wordt aangeraden om de AdBlue® regelmatig bij te vullen, met name voorafgaand aan een lange rit, zoals uw vakantie. Houdt er rekening mee dat zodra de AdBlue®-tank volledig leeg raakt, het niet meer mogelijk is om de motor van uw voertuig te starten.

Hoe vul ik de AdBlue®-tank bij?

Door onderstaande handelingen uit te voeren, kan u ook zelf de AdBlue®-tank bijvullen. Maar vergeet niet om altijd de volledige instructies van uw handleiding te raadplegen voor het gebruik en onderhoud van uw voertuig.

  1. Melding bijvullen AdBlue

Zodra het niveau van de AdBlue®-tank laag is, ziet u een lampje of symbool branden, of een bericht dat u vraagt om de AdBlue®-tank  met ten minste 5 Liter AdBlue® bij te vullen. Rijdt naar het eerst volgende tankstation of parkeerplaats om de AdBlue®-tank bij te vullen.

  1. Bekijk waar de dop van de AdBlue®-tank plaats vindt.

De blauwe AdBlue®-dop bevindt zich ofwel naast de dop van de dieseltank of in het motorcompartiment. Let er dus goed op, dat u geen AdBlue® in de dieseltank en geen diesel in de AdBlue®-tank vult. Dit kan leiden voor vele schades aan de systemen in uw motor met vele kosten tot gevolg.

  1. Bijvullen van de AdBlue®-tank

Het bijvullen doet u door middel van een tankpistool, een jerrycan of een flacon. Denk eraan om de AdBlue®-tank met ten minste 5 liter AdBlue® bij te vullen. Bij het afleveren van uw camper raden wij aan om bij een tankstation, waar een AdBlue®-pomp aanwezig is, de volledige tank te vullen zodat u een langere tijd kan blijven rijden zonder te moeten bijvullen. Vul de tank niet té vol, aangezien de vloeistof na een verloop van tijd gaat kristaliseren en dit kan veroorzaken dat de vulhals verstopt raakt. Staat u op de parkeerplaats of heeft het tankstation geen AdBlue®-pomp? Gebruik dan de jerrycan of een flacon en gebruik de gehele inhoudt (meestal 5 a 10 liter) voor het bijvullen van de AdBlue®-tank.

Heeft u per ongeluk gemorst buiten de vulopening? Reinig de zone dan grondig en ga vervolgens verder met het bijvullen. De gekristalliseerde vloeistof kunt u verwijderen met een spons en warm water.

Tip! Het gebruiken van een tankpistool bij de AdBlue®-pomp is vaak goedkoper dan de aanschaf van een jerrycan of flacon in de winkel.

  1. Wacht op de deactivering van het waarschuwingsbericht of van het lampje AdBlue®

Na het bijvullen dient u, met de startinrichting in de stand MAR/RUN/On, te wachten tot de waarschuwing op het display gedeactiveerd wordt. Hierna kan u de motor starten.

In geval van bijvullen bij een lege AdBlue®-tank, moet er mogelijk tot 2 minuten geacht worden.

Houdt altijd de regels in acht bij het gebruik van AdBlue®: raadpleeg de handleiding voor gebruik en onderhoudt.

Opslaan van de AdBlue® jerrycan of flacon

  • AdBlue wordt beschouwd als een zeer stabiel product met een lange houdbaarheid. Indien opgeslagen bij temperaturen tussen -12° en 32°C, kan het tenminste voor een jaar worden bewaard. Neem de aanwijzingen op het etiket van de recipiënt in acht.
  • AdBlue® bevriest bij temperaturen lager dan -11°C.
  • Sluit de recipiënt van de AdBlue® goed af en bewaar het op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Stel de recipiënt niet bloot aan direct zonlicht.
Gerelateerde artikelen
Wilt u meer weten?
Maandag gesloten van 16 september t/m 14 maart.
Maandag gesloten van 16 september t/m 14 maart.

Vanaf 16 september t/m 14 maart is de showroom en de winkel op maandag gesloten. Bekijk hier onze openingstijden voor het najaar- en winterperiode