Actievoorwaarden en spelregels winacties

Winacties worden uitgeschreven door DE JONG Kampeer & Recreatie gevestigd te Hillegom/ De Zilk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je voldoet aan de in de winactie gegeven voorwaarden;
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname;
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie;
 4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven;
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie;
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
 8. Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook;
 9. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook Messenger of e-mail;
 10. DE JONG Kampeer & Recreatie kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;
 12. Winnaars worden niet zonder vooraf toestemming te vragen publiekelijk bekend gemaakt;
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door DE JONG Kampeer & Recreatie voor de winactie en NIET verstrekt aan derden. Bij winacties die gekoppeld zijn aan het ontvangen van de nieuwsbrief worden de naam en mailadres toegevoegd aan onze email lijst. Deze gegevens kunnen op verzoek weer worden verwijderd. Alle overige gegevens worden na bekendmaking van de winnaar(s) ook verwijderd;
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door DE JONG Kampeer & Recreatie;
 16. DE JONG Kampeer & Recreatie handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014;
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met DE JONG Kampeer & Recreatie te Hillegom/ De Zilk, 0252-517717, e-mail: Jeff@dejongrecreatie.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.