Banden

Banden
Tijdens de Bovag onderhoudsbeurt worden de banden gecontroleerd op leeftijd en uit- voerig gecontroleerd op eventuele afwijkingen; veilig op weg heeft bij ons hoge prioriteit.
Zodra vervanging van de banden geadviseerd wordt, nemen wij contact met u op.

Leeftijd banden:
Branche organisaties adviseren de banden van caravans/vouwwagens na maximaal 6 jaar te vervangen. Uit onderzoek blijkt dat na 6 jaar het risico op “klapbanden” toeneemt. Onvoldoende profiel is vrijwel uitgesloten, uitdroging en vervorming van koordlagen zijn de risico factoren. Bandenspanning:
De juiste bandenspanning is niet alleen van belang voor veilige rijeigenschappen, maar bespaart ook brandstof. Een onjuiste bandenspanning leidt tot een langere remweg, verminderde grip en meer kans op slippen.De juiste bandenspanning is van toepassing op de band, niet op model/type voertuig.
Wanneer u vragen heeft over bandenspanning, kunnen wij uw vraag alleen beantwoorden als de bandenmaat/type band bekend is.Let op:
De juiste bandenspanning staat altijd vermeld op het bovag onderhoudsrapport.

Bandenspanningstabel

165/13 3,2 BAR 165/70×14 3,5 BAR 195/65×15 3,7 BAR
175/13 3,2 BAR 175/70×14 3,5 BAR 205/65×15 3,7 BAR
185/13 3,2 BAR 185/70×14 3,7 BAR 215/65×15 3,7 BAR
195/70×14 3,7 BAR

ATTENTIE! Banden met ‘C’, ‘transport’ of reinforced’ altijd 4,5 BAR

Caravanband draagt bij aan veilig rijden

Een wiel van een caravan bestaat uit een velg en een band. De banden moeten aan een aantal wettelijke regels voldoen, voordat zij de weg op mogen. Naar aanleiding van die wettelijke regels geven wij u graag een aantal adviezen.

Zelfde type

De banden onder een caravan moeten van hetzelfde type zijn: diagonaal of radiaal. Natuurlijk moet ook het reservewiel gelijk zijn. Twee verschillende merken – met dezelfde maataanduidingen en profilering – is geen probleem. Bij de hedendaagse radiaalbanden liggen de hoofdkoordlagen dwars op de rijrichting. Tussen het loopvlak en het karkas is een versteviginggordel aangebracht voor stabiliteit. Het verschil met de diagonale band is de constructie van het karkas.

 

Zonder binnenband

Er dient altijd voldoende profiel op de band aanwezig te zijn

Tubeless banden zijn banden zonder binnenband. Dit zorgt voor een verlaagd risico op klapbanden. De band wordt door een machine om een velg gemonteerd. Bij het repareren van een band wordt vaak wel een binnenband gemonteerd, maar wij raden dat af.

De banden moeten goed zijn afgeschermd en mogen niet aangelopen hebben tegen de wielkasten. Dit is te herkennen aan zwarte sporen. De oorzaak kan een verkeerde maat band zijn of een slecht veersysteem. De banden mogen verder geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is. Ook mogen ze geen uitstulpingen vertonen. Beide worden vaak veroorzaakt door een stoeprand of steen die is geraakt.

Banden moeten regelmatig gecontroleerd worden op haarscheurtjes, droogtescheuren, beschadigingen en separatie. Als haarscheurtjes – door zoninwerking – in de zijvlakken van de band wordt ontdekt, is een inspectie noodzakelijk. Het is aan te raden om de banden af te dekken tegen de zon.

Droogtescheuren waarbij de koordlagen van de band zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan op de weg. Let hierbij vooral op het gedeelte waarop de caravan in de stalling heeft gestaan.

‘Bestel’banden

Banden die bestemd zijn voor bestelauto’s zijn stugger en hebben extra draagvermogen, waardoor de caravan een betere wegligging heeft.

Banden met een schoonheidsfoutje hebben de normale maataanduiding met een code zoals “DA (Default d’Aspect)”, “Second” of “Secundo”. Deze banden zijn technisch betrouwbaar en dus te gebruiken voor caravans. Zij zijn wel lastiger om uit te balanceren.

Reinforced banden zijn extra verstevigde banden met een hoger draagvermogen. Ze zijn te herkennen door de termen “Reinforced”, “Extra Load” of “C ” (Commercial) achter de maataanduiding van de band. Type C is het interessants, omdat ze een hoge load-index combineren met een relatieve lage prijs.

De profilering van de hoofdgroeven van de banden zijn wettelijk vastgelegd op ten minste 1,6 mm voor caravans met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg. Deze profilering moet over de gehele omtrek van het loopvlak van toepassing zijn.

Banden van caravans zullen niet snel verslijten. Toch wordt er bij een profilering van 2,0 mm geadviseerd om de band te vervangen. Vaak moeten de banden eerder vervangen worden als gevolg van uitdroging.

Stikstof

Het gebruik van stikstof heeft het voordeel dat het dikker is dan lucht en zodoende niet zo snel uit de band zal lekken. Verder is het bij lichtmetalen velgen beter omdat het corrosie voorkomt. Je hoeft het dus niet zo snel bij te vullen en in geval van nood kan het gewoon met lucht.

Spanning

Door een lage bandenspanning ontstaat een hoge warmteontwikkelingen die de structuur van de band beschadigt met een klapband als gevolg. De meeste banden hebben een spanning tussen 2,5 en 3,5 bar. Banden voor lichte bestelwagens mogen een bandenspanning van 3,75 bar hebben. De reinforced banden hebben meestal een bandenspanning vanaf 3,5 bar voorgeschreven. Een hoge spanning heeft een gunstig effect op de stabiliteit van de caravan. De bandenspanning moet altijd gemeten worden bij koude banden. Voordat de caravan in de stalling wordt geplaatst is het aan te raden om de bandenspanning met 0,2 of 0,3 bar te verhogen.

Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant op. De aanbevolen spanning staat meestal vermeld boven het wiel op het wielscherm of in het instructieboekje. Veel caravanfabrikanten schrijven een bandenspanning voor van 4,5 bar. Dit lijkt hoog maar voor veel caravans is dit een normale bandenspanning. Deze kan ook aangehouden worden wanneer de caravan onbeladen is. Pas nooit een lage(re) bandenspanning toe omdat de caravan dan beter zou veren. De vering dient hoofdzakelijk om schommelingen en trillingen op te vangen; daar zijn banden in eerste instantie niet voor bedoeld, ondanks het feit dat de banden bijdragen aan het opvangen van trillingen. Het opvangen van trillingen dient te gebeuren door de keuze van de soort band met de bijbehorende eigenschappen. Voorbeeld: banden met een stuggere wang (sportieve banden voor onder de auto bijvoorbeeld) vangen minder trillingen op en geven deze sneller door aan de vering. Dit wordt door de auto ervaren als sportief, maar voor de caravan heeft dit nadelige gevolgen voor de rijeigenschappen

Banden die ouder zijn dan zes jaar hebben een verhoogd ‘klapband’risico. Het wordt dus aangeraden om caravanbanden na zes tot acht jaar te vervangen.

Caravanbanden dienen na 6 jaar (preventief) te worden vervangen. Controle leeftijd van de banden doet men aan de hand van de productiecode.

Vanaf 2000 hebben banden de code ‘DOT’ met daarachter o.a. vier cijfers. De eerste twee cijfers staan voor het weeknummer en de laatste tweecijfers voor het productiejaar van de caravanband. Bij banden voor 2000 staan achter de code ‘DOT’ drie cijfers. De eerste twee cijfers staan voor het weeknummer en de laatste voor het productiejaar. Een 9 kan zo bijvoorbeeld staan voor het jaar 1989 of 1999.

Lees voor de zekerheid uw verzekeringspolis na. Sommige verzekeringen zullen in geval van schade niet uitkeren wanneer deze is veroorzaakt door een band die ouder is dan zes jaar!

Draagvermogen

Caravans worden standaard met banden van de 80-serie gemonteerd. Banden in de 70, 60 en 50-serie komen ook nog voor. De getallen 70, 60 en 50 geven aan hoe hoog de band is in verhouding tot de breedte van de band. Als er niets op de band staat, dan gaat het om een 80-serie. De hoogte verhoudt zich tot de breedte als 80:100.

Wettelijk is vastgelegd dat het maximale draagvermogen van de banden moet overeenkomen met de toegelaten belasting van de as. Aan de zijkant van de band staat de Load-index. Dit is een tweecijferig getal gevolg door een letter voor de snelheidsaanduiding. Hier moet zowel bij de typegoedkeuring als bij vervanging op gelet worden.

Aan de hand van de belastingindex kan het draagvermogen van de band worden gecontroleerd

Load-indexen:

70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 335 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg 107 = 975 kg 108 =1000 kg