Disclaimer

Kampeercentrum de Jong en de aan haar gelieerde bedrijven, hierna te noemen Kampeercentrum de Jong, stelt de informatie en documenten op haar website met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. In geen geval is Kampeercentrum de Jong aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© Kampeercentrum de Jong B.V.